top of page
Relaxing Outdoor

Genetické testy zdraví

jen za 5500

DNA testy zdraví jsou novým standardem a nedílnou součástí ve zdravotní prevenci

Preventivní  genetická  diagnostika

Naše DNA testy zdraví jsou založeny na dlouholetém vědeckém výzkumu v oblasti prediktivní genetiky se zaměřením na zdravotní predispozice, jejich dědičnost a rizika vzniku vážných onemocnění. Laboratorní data jsou následně analyzována algoritmem, který identifikuje vaši jedinečnou genetickou stavbu

a poskytuje strategie péče o vaše zdraví, které jsou specificky přizpůsobeny vašemu genotypu. 

Test zdraví AtlasDNA.jpeg

Cílená  zdravotní  prevence

Laptop AtlasDNA.jpeg

Všichni jsme více či méně motivováni k udržení svého zdraví a minimalizaci rizika onemocnění jak ochranou sebe, tak i svých dětí. Tato potřeba může být vyvolána opakujícím se výskytem onemocnění v rodinné anamnéze, prostředím, nebo životním stylem, což vyvolává mnoho otázek o vašem budoucím riziku.

Špičková  technologie  Illumina

DNA získaná ze vzorku slin (test AtlasDNA) nebo stolice (test Mikrobiom) je analyzována cca 6-8 týdnů pomocí mikročipové technologie Illumina s přesností >99.9%. Testy byly vyvinuty týmem bioinformatiků, lékařů a vědců v oboru nutriční

biomedicíny. Laboratorní data jsou zpracovávána dle EU GDPR včetně šifrování SHA-256, RSA. 

Ilumina analyzátor.jpeg

AtlasDNA a Mikrobiom  testy  zdraví

Testy AtlasDNA a Mikrobiomu jsou jedny z nejkomplexnějších skríningových testů zdraví na trhu. Získáte detailní genetický profil svého zdraví a konkrétní informace o svých genetických predispozicích. Výsledek obsahuje více jak 400 dílčích reportů, včetně doporučení, referencí a odkazů na odborné zdroje.

 

Test AtlasDNA je prediktivním testem, který uceleně analyzuje váš genetický profil a podává informaci o genetickém riziku (tzv. predispozici) vzniku závažných onemocnění (např. hypertenze, ischemická choroba srdeční, cukrovka a dalších více jak 300 nemocí).

 

Test Mikrobiomu doporučujeme opakovat každé 3 měsíce. Opakování testu vám umožní monitorovat úroveň ochrany před nemocemi, diverzitu střevního mikrobomu a hladiny probiotických bakterií.

AtlasDNA test

dna-about-test-v1.png

Mikrobiom test

biome-about-test-v1.png
bottom of page